Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jaki status wskazuje dioda LED subwoofera podczas parowania?

Nazwa produktu/model:

Wszystkie Soundbary: TS9030/TS7010/TS7000/TS5010/TS5000

1. Tryb uśpienia: miga powoli.
2. Parowanie: miga szybko.
3. Sparowane: świeci.