Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jeśli saundbar nie ma zasilania?

Nazwa produktu/model:

Wszystkie Soundbary: TS9030/TS7010/TS7000/TS5010/TS5000

1. Upewnij się, że przewód zasilający i złącze wejściowe AC są prawidłowo podłączone.
2. Upewnij się, że jest zasilanie.
3. Upewnij się, że głośnik w formie listwy (soundbar) jest włączony.