Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przełączyć wskaźnik LED subwoofera (gdy jest wyłączony)?

Nazwa produktu/model:

TS9030; TS7010; TS5010

Spróbuj zresetować subwoofer, odłączając zasilanie i podłączając ponownie po 2 minutach