Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Nazwa produktu/model:

TS9030 RAY-DANZ 

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowana wersja oprogramowania to EU080, EU081 lub wyższa.
 
Przywrócenie ustawień fabrycznych można uzyskać przez długie naciśnięcie klawisza OK, gdy soundbar jest w trybie czuwania.
Na wyświetlaczu pojawi się menu systemowe, teraz użyj przycisków ⏮ lub ⏭, aby wybrać „FACTORY RESET” i naciśnij OK.
Listwa dźwiękowa poprosi teraz ponownie o naciśnięcie OK w celu potwierdzenia, a następnie wyświetli komunikat „RESETOWANIE” przez kilka minut. Następnie kontynuuj konfigurację Wi-Fi za pomocą aplikacji Google Home lub menu ustawień Wi-Fi Apple AirPlay iOS lub użyj aplikacji Apple Home.