Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane podczas korzystania z subwoofera?

Nazwa produktu/model:

TS9030; TS7010; TS7000

Aby temu zapobiec lub skorygować, wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:
 
1. Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć telewizor i listwę dźwiękową
2. Spróbuj zmienić kanał w telewizorze
3. Spróbuj zmienić źródło w listwie dźwiękowej