Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jaka jest gwarancja na produkty TCL?

Telewizory dystrybuowane bezpośrednio przez TCL są objęte dwuletnią, krajową gwarancją fabryczną.

 

Uwaga na import z innych krajów, telewizor może podlegać innym zasadom gwarancji.