Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jakiego hasła należy użyć, aby ponownie włączyć telewizor zablokowany w trybie ochrony rodzicielskiej?

Uwagi na temat hasła funkcji blokady rodzicielskiej.

 

Hasłem domyślnym jest 1234. Użytkownik może je zmienić.
 

Hasłem nadrzędnym jest 0423 lub 0812 (w zależności od platformy). Jeśli zapomnisz swój kod, należy wprowadzić hasło nadrzędne, które anuluje wszystkie istniejące kody.