Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Mój telewizor wyłącza się po 4 godzinach.

Wszystkie telewizory są obecnie wyposażone w europejski system oszczędzania energii. Po czterech godzinach bez interakcji z telewizorem (pilot, przyciski), wyłączy się on automatycznie.

W telewizorze pojawi się komunikat informujący, że wyłączy się automatycznie.

W menu telewizora można zmienić czas, po którym następuje wyłączenie.