Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Wyświetlacz pokazuje błąd „E2”. Co to znaczy? Jak rozwiązać problem?

Nazwa/model produktu: 

FC060BW2510*; FC070BW4210*; FC080BW4220*; 
Cause: 
The "E2" error means the water drainage takes too much time. 
Remedies:
Przyczyna:  
Błąd "E2" oznacza, że odprowadzanie wody trwa zbyt długo.  Środki zaradcze: 
Przyczyna:  
Błąd "E2" oznacza, że odprowadzanie wody trwa zbyt długo. 
Środki zaradcze: 
Proszę sprawdzić, czy filtr zanieczyszczeń jest czysty (rozdział "Czyszczenie pompy odpływowej" w instrukcji obsługi), czy wąż odpływowy nie jest zagięty lub czy rura odpływowa kanalizacji w Państwa domu jest czysta (rura odpływowa nie jest zatkana).