Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Wyświetlacz pokazuje błąd „E3”. Co to znaczy? Jak rozwiązać problem?

Nazwa/model produktu: 

FC060BW2510*; FC070BW4210*; FC080BW4220*; 
Cause: 
The "E3" error appeared when the door is not close properly. 
Remedies:
Przyczyna:  
Błąd "E3" pojawił się, gdy drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte. 
Środki zaradcze: 
Zamknij drzwiczki poprawnie, upewniając się, że między drzwiczkami a uszczelką drzwiczek nie utknęła odzież.