Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak włączyć funkcję „Blokada dziecięca”?

Nazwa/model produktu: 

FC060BW2510*; FC070BW4210*; FC080BW4220*; 
Remedies:
Środki zaradcze: 
Naciśnij jednocześnie przyciski "Speed" i "Temp." i przytrzymaj przez 3 sekundy. Kiedy ta funkcja jest aktywna, wszystkie przyciski nie mogą być ustawione aż do zakończenia operacji lub jej anulowania.