Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę sprawdzić numer IMEI urządzenia?
Oto 3 metody sprawdzania numeru IMEI:
Metoda 1: Sprawdź numer IMEI na naklejce na urządzeniu.
Metoda 2: Na klawiaturze do wybierania numerów wprowadź frazę *#06#.
Metoda 3: W menu głównym wybierz kolejno opcje -> „Ustawienia” -> „System” -> „Informacje o telefonie” -> „Status” -> „IMEI”.