Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak utworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu?
Jest kilka sposobów tworzenia kopii zapasowych danych.
Metoda 1:
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „System” -> „Kopia zapasowa” (funkcja może pojawić się w różnych menu w zależności od typu urządzenia) -> „Utwórz kopię zapasową na Dysku Google” w oknie, które zostało teraz otwarte -> „Utwórz kopię zapasową teraz”. Najpierw musisz dodać szczegóły konta Google.
* Zostanie utworzona kopia zapasowa następujących danych: dane aplikacji, wiadomości SMS, ustawienia urządzenia, historia połączeń i kontakty.
Aby uzyskać dodatkowe wsparcie w zakresie kopii zapasowych i synchronizacji, dotknij kolejno opcji „Zdjęcia Google” -> „Pomoc dotycząca kopii zapasowych i synchronizacji”.
Metoda 2:
Możesz utworzyć kopię zapasową danych na innym telefonie za pośrednictwem aplikacji „Switch Phone”, a następnie odzyskać ją po naprawie telefonu.
Przesuń palcem w górę na ekranie głównym, aby znaleźć pasek wyszukiwania -> wprowadź „switch phone”, a następnie dotknij „szukaj” -> dotknij aplikację „Switch Phone” na stronie z wynikami wyszukiwania, aby ją otworzyć -> przenieś zawartość, postępując zgodnie z instrukcjami.