Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy nie mogę odbierać połączeń lub regularnie nie odbieram połączeń?
a) Jeśli problem występuje w wybranych miejscach, przejdź do lokalizacji, w której masz dostęp do silnego sygnału, i spróbuj ponownie.
b) Upewnij się, że metalowa powierzchnia karty SIM jest wolna od smug i zadrapań. Wady karty SIM mogą wpływać na stabilność sygnału. W razie konieczności skontaktuj się z operatorem i poproś o nową kartę SIM.
c) Upewnij się, że funkcja „Blokowane numery” lub „Filtrowanie niechcianych połączeń” działa na telefonie: dotknij kolejno ikony aplikacji „Telefon” -> ikony ustawień w prawym górnym rogu -> i opcji „Ustawienia” -> zaznacz pole wyboru „Lista blokowanych numerów”.
d) Spróbuj przywrócić funkcjonalność poprzez włączenie i wyłączenie trybu samolotowego lub ponowne uruchomienie urządzenia.
e) Skontaktuj się z usługodawcą, aby sprawdzić, czy wymagana jest jakakolwiek odpowiedź z Twojej strony do działania konta w usłudze.
f) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL (lub Alcatel) lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.