Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę SD?
Dotknij kolejno opcji „Pliki” -> „Pamięć wewnętrzna” -> wybierz, które dane, takie jak pobrane pliki, pliki, zdjęcia itp., chcesz przenieść -> dotknij i przytrzymaj dane, które chcesz przenieść, a następnie dotknij ikony po prawej stronie tych danych -> dotknij „Przenieś do” -> dotknij ikony (karta SD) -> wybierz folder, w którym chcesz je umieścić -> dotknij „Przenieś tutaj”.