Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Wyciszanie dzwonka połączenia przychodzącego
Istnieje kilka sposobów wyciszenia dzwonka przed odebraniem połączenia.
Metoda 1: Przyciśnij przycisk „zmniejszania głośności”, „zwiększania głośności” lub „zasilania”, aby wyciszyć dzwonek.
Metoda 2: W menu wybierz kolejno opcje -> „Ustawienia” -> „Dźwięk i wibracje” -> aktywuj „Tryb cichy”.
Metoda 3: Przejdź do aplikacji „Telefon” przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Dźwięk i wibracje” -> aktywuj „Tryb cichy”.
Metoda 4: Przeciągnij pasek stanu w dół palcem i dotknij ikonę „Multimedia”, aby ustawić funkcję „Wibracje” lub „Wyciszenie”.
Metoda 5: Przejdź do aplikacji „Telefon” i przyciśnij przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Odwróć, aby wyciszyć” -> aktywuj funkcję „Odwróć, aby wyciszyć”. Od teraz położenie telefonu ekranem do dołu na płaskiej powierzchni wyciszy dzwonek połączenia przychodzącego.
Uwaga: Przyciśnij jednocześnie przycisk „zasilania” i przycisk do zwiększania głośności, aby szybko przejść do trybu wibracji.