Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego?
Istnieje kilka sposobów wyciszenia dzwonka przed odebraniem połączenia.
Metoda 1: Przyciśnij przycisk do zwiększania/zmniejszania głośności lub przycisk zasilania z boku urządzenia.
Metoda 2: W menu wybierz kolejno opcje -> „Ustawienia” -> „Dźwięk” -> aktywuj funkcję „Tryb cichy”.
Metoda 3: Przeciągnij pasek stanu w dół palcem i dotknij ikonę „Dźwięk”, aby ustawić funkcję „Wibracje”.
Uwaga: Przyciśnij jednocześnie przycisk „zasilania” i przycisk do zwiększania głośności, aby szybko przejść do trybu wibracji.