Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak zaimportować kontakty bezpośrednio na konto Google?
Metoda 1:
1) Zainstaluj kartę SIM z kontaktami na nowym telefonie.
2) Dotknij aplikacji „Kontakty”.
3) Dotknij ikony ustawień w lewym górnym rogu ekranu.
4) Dotknij opcji „Ustawienia”.
5) Dotknij opcji „Importuj”.
6) Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty, np. telefon, a następnie dotknij opcji „OK”.
7) Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, i dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu.