Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak zmienić domyślny dzwonek i dostosować jego głośność w podczas połączeń przychodzących?
Telefon odtwarza dźwięki, np. dzwonki, powiadomienia, alarmy i komunikaty z nawigacji, a także wibruje, aby powiadomić Cię o ważnych wydarzeniach. Możesz dostosować te dźwięki, a także ustawić ich głośność.
a. Zmień dzwonek domyślny połączeń przychodzących.
1) Dotknij ikony „Ustawienia” na ekranie głównym lub w menu głównym.
2) Dotknij opcji „Dźwięk”.
3) Dotknij opcji „Dzwonek i wibracje”.
4) Dotknij opcji „Dzwonek”.
5) Wyświetlone zostaną wszystkie dzwonki.
6) Dotknij dzwonek, aby go wybrać i odsłuchać. Ewentualnie dotknij opcji „Dodaj dzwonek”, wybierz pożądany plik MP3 z aplikacji muzycznej i dotknij opcji „OK”.
7) Dotknij opcji „OK”, aby potwierdzić ostateczny wybór.
b. Dostosuj głośność połączeń przychodzących.
1) Dotknij ikony „Ustawienia” na ekranie głównym lub w menu głównym.
2) Dotknij opcji „Dźwięk”.
3) Wyświetlony zostanie suwak głośności. Przeciągając go, ustawisz głośność.