Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z podzielonego ekranu?

1) W aplikacji dotknij klawisza menu i przytrzymaj go, a ostatnio używane aplikacje zostaną wyświetlone na podzielonym ekranie.
2) Dotknij przycisku menu i przytrzymaj go kilka sekund, aby wyjść z podzielonego ekranu.