Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak utworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu?
a. Możesz utworzyć kopię zapasową danych w usłudze Dysk Google, wykonując poniższe kroki.
1) Wybierz opcję „Ustawienia”.
2) Dotknij opcji „System”.
3) Dotknij opcji „Kopia zapasowa”.
4) W otwartym oknie aktywuj funkcję „Utwórz kopię zapasową w usłudze Dysk Google”.
5) Dotknij opcji „Utwórz kopię zapasową teraz”.
* Zostanie utworzona kopia zapasowa następujących danych: dane aplikacji, wiadomości SMS, ustawienia urządzenia, historia połączeń i kontakty.
Aby uzyskać dodatkowe wsparcie w zakresie kopii zapasowych i synchronizacji, dotknij kolejno opcji „Zdjęcia Google” -> „Pomoc dotycząca kopii zapasowych i synchronizacji”.