Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?
Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu, wykonaj poniższe kroki.
1) Wybierz opcję „Ustawienia”.
2) Dotknij opcji „System”.
3) Dotknij opcji „Resetuj”.
4) Dotknij opcji „Przywracanie danych fabrycznych”, aby rozpocząć proces.
5) Dotknij opcji „RESETUJ TELEFON” w otwartym oknie.
6) Dotknij opcji „WYMAŻ WSZYSTKO”.
Uwaga: działanie spowoduje wymazanie wszystkich danych osobowych i pobranych aplikacji.

Przywracanie danych fabrycznych odbędzie się po wyłączeniu telefonu.
1) Wyłącz telefon. Przyciśnij przycisk „zasilania” oraz przycisk „zwiększania głośności” i przytrzymaj je, aż na ekranie wyświetlone zostanie logo trybu odzyskiwania systemu Android.
2) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „wymaż dane / przywracanie danych fabrycznych”, a następnie przyciśnij przycisk „zasilania”, aby potwierdzić przywracanie danych fabrycznych.
3) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „Przywróć ustawienia fabryczne”, a następnie przyciskiem „zasilania” potwierdź usuwanie wszystkich danych użytkownika.
4) Po przywróceniu danych fabrycznych przyciskiem „głośności” wybierz opcję „uruchom ponownie system teraz”, a następnie potwierdź operację przyciskiem „zasilania”.