Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę sprawdzić numer IMEI urządzenia?
Oto 3 metody sprawdzania numeru IMEI:
Metoda 1: Sprawdź numer IMEI na naklejce na urządzeniu.
Metoda 2: Na klawiaturze do wybierania numerów wprowadź frazę *#06#.
Uwaga: Jeśli karta SIM nie znajduje się w telefonie, dane IMEI mogą nie zostać wyświetlone na ekranie. Włóż kartę SIM i sprawdź dane IMEI ponownie, wprowadzając frazę *#06#.
Metoda 3: W menu głównym wybierz kolejno opcje -> „Ustawienia” -> „System” -> „Informacje o telefonie” -> „Status” -> „Numer IMEI (gniazdo karty SIM 1/2)”.