Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia z wybranym routerem Wi-Fi?
W systemie Android 11 wdrożono zabezpieczenia ograniczające dostęp do numeru IMEI urządzenia, numeru seryjnego oraz innych danych identyfikacyjnych. System zapewnia również dodatkową ochronę podczas korzystania z sieci Wi-Fi dzięki randomizacji adresu MAC (media access control) urządzenia.
Jeśli korzystasz z urządzenia służbowo, Twoja organizacja może wymagać do łączności bezprzewodowej adresu MAC sieci Wi-Fi urządzenia. W systemie Android 11 ustawienia prywatności Wi-Fi wykorzystują domyślnie randomizowany adres MAC. Musisz wybrać ręcznie opcję „Użyj adres MAC urządzenia”. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:
1) Dotknij opcji „Ustawienia”.
2) Dotknij opcji „Wi-Fi”.
3) Dotknij nazwy sieci Wi-Fi ze stanem połączenia na liście.
4) Dotknij opcji „Modyfikuj sieć” w otwartym oknie dialogowym.
5) Dotknij opcji „Opcje zaawansowane”.
6) W menu prywatności dotknij opcji „Użyj randomizowanego adresu MAC”, a następnie w wyskakującym okienku dotknij opcji „Użyj adresu MAC urządzenia”.