Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?
Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu, wykonaj poniższe kroki.
1) Wybierz opcję „Ustawienia”.
2) Dotknij opcji „System”.
3) Dotknij opcji „Resetuj”.
4) Dotknij opcji „Przywracanie danych fabrycznych”, aby rozpocząć proces.
5) Dotknij opcji „RESETUJ TELEFON” w otwartym oknie.
6) Dotknij drugi raz opcji „RESETUJ TELEFON” w otwartym oknie.
Uwaga: działanie spowoduje wymazanie wszystkich danych osobowych i pobranych aplikacji.

Funkcja wywoływania trybu odzyskiwania poprzez przyciśnięcie przycisków zasilania i głośności
nie działa w bieżącej wersji.