Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak skonfigurować kartę SD?
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Pamięć” -> dotknij opcji przenośnej „karty SD”, aby przejść do przeglądania karty SD zawierającej pobrane pliki, utwory muzyczne, zdjęcia i inną zawartość.