Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, jeśli urządzenie zawsze wyszukuje sieć lub nie jest wyświetlona nazwa operatora?
Jeśli jesteś za granicą
a) Skontaktuj się z obsługą klienta swojej sieci, aby upewnić się, czy masz włączony roaming.
b) Poproś biuro obsługi klienta sieci o włączenie roaming na koncie. Wyłącz urządzenie na kilka sekund i włącz je ponownie.
c) Włącz „Tryb roamingowy”, wybierając kolejno opcje „Ustawienia” -> „Sieć komórkowa” lub „Karta SIM i sieć komórkowa” -> aktywuj funkcję „Roaming danych” -> kliknij opcję „OK” w wyskakującym okienku.
d) Przejdź do lokalizacji, w której możliwy jest dostęp do silnego sygnału, i spróbuj ponownie.
e) Spróbuj włączyć „Tryb samolotowy”, przesuwając palcem w dół, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień z dowolnego ekranu -> dotknij, aby włączyć „Tryb samolotowy”, -> Po kilku sekundach ponownie wyłącz tryb samolotowy.
f) Skontaktuj się z operatorem karty SIM, aby sprawdzić zasięg w lokacji, w której się znajdujesz.
g) Przełóż kartę SIM do innego urządzenia, aby sprawdzić, czy jest ona zgodna z urządzeniem. Ten test wykaże, czy problem jest związany z kartą SIM czy z urządzeniem.
h) Możliwe, że na metalowej powierzchni karty SIM są zabrudzenia lub zadrapania. Jeśli tak jest, skontaktuj się z operatorem i poproś o nową kartę SIM.
i) Możliwe, że urządzenie zostało zablokowane i można z niego korzystać wyłącznie w sieci jednego operatora. W takim przypadku będzie ono obsługiwało wyłącznie karty SIM powyższego operatora. Sprawdź obsługiwane pasma na opakowaniu urządzenia i upewnij się, że karta SIM, z której korzystasz, również je obsługuje.
j) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie jesteś za granicą, wykonaj kroki od e) do j) powyżej.
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.