Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę SD?
Dotknij kolejno opcji „Menedżer plików” -> „Pamięć wewnętrzna” -> dotknij i przytrzymaj, aby wybrać dane, takie jak pobrane pliki, pliki, obrazy itp., które chcesz przenieść -> dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu -> dotknij opcji „Przenieś” -> dotknij ikony karty SD -> wybierz pliki, a następnie dotknij ikony Przenieś w prawym dolnym rogu ekranu.