Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę sprawdzić numer IMEI urządzenia?
Istnieje wiele metod sprawdzania numeru IMEI:
Metoda 1: Sprawdź numer IMEI na naklejce na pokrywie baterii.
Metoda 2: Na klawiaturze do wybierania numerów wprowadź frazę *#06#.
Metoda 3: Wybierz kolejno opcje Menu główne -> „Ustawienia” -> „Regulacje i bezpieczeństwo” -> „IMEI1/IMEI2”.