Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego moje urządzenie nie może odbierać połączeń przychodzących?
1) Upewnij się, że telefon jest włączony, i połącz się z siecią (możliwe, że sieć jest przeciążona lub niedostępna).
2) Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
3) Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
4) Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
5) Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.