Choose other country to get service
Varför parar sig inte min enhet med en Bluetooth-aktiverad enhet?
a) Se till att du sätter på Bluetooth-funktionen om du vill ansluta dig till en annan enhet via Bluetooth.
b) Om din Bluetooth-aktiverade enhet kräver ett lösenord och du inte vet vad det är, försök med 0000 eller 1234, eller se den dokumentation som kom med din Bluetooth-aktiverade enhet.
c) Om en Bluetooth-aktiverad enhet använder ett batteri, anslut den till en strömkälla och försök igen. Om batterinivån är för låg är det möjligt att enheten inte kan paras ihop med en annan enhet.
d) Kontrollera att din telefon är kompatibel med den Bluetooth-aktiverade enheten. Om problemet fortsatt uppstår med Bluetooth-enheter är det möjligt att den grundläggande orsaken är att Bluetooth-enheten är inkompatibel med din telefon/surfplatta.
e) Om en Bluetooth-aktiverad enhet redan är ihopparad, koppla bort den ihopparade enheten och försök att skanna om anslutningen.
f) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.