Choose other country to get service
Hur använder jag funktionen Kantfält?
Android 12 introducerar en ny funktion - Kantfältet. Glid in från buoyposition för att öppna Kantfältet. Det nya kantfältet stödjer mer kraftfulla funktioner som delvisa skärmbilder, flytande fönster osv. Klicka på plusknappen för att lägga till den funktionen eller det innehållet du önskar.
Gå till huvudmenyn för ytterligare inställningsmöjligheter > Inställningar > Avancerade funktioner > Kantfält