Choose other country to get service
Varför kan jag inte ansluta till en specifik Wi-Fi-router?
Androids säkerhetsverktyg fungerar genom att begränsa dina appars åtkomst till din enhets IMEI, serienummer och andra id-uppgifter. Det ger dig även lite mer skydd när du använder Wi-Fi-nätverk genom att randomisera din enhets MAC-adress (media access control).
Om du använder din enhet i arbetet kan det vara att din organisation kräver din enhets Wi-Fi MAC-adress för att kunna skapa en trådlös anslutning. Integritetinställningarna i Wi-Fi använder radomiserade MAC-adresser som standard, så du måste ändra detta manuellt till Använd enhetens MAC genom att göra följande:
1) Wi-Fi med lösenordslås
a) Tryck på Inställningar.
b) Tryck på Wi-Fi.
c) Tryck på namnet på Wi-Fi för gå till gränssnittet där lösenordet matas in.
d) Tryck Avancerade möjligheter.
e) Tryck Använd randomiserad MAC under integritet och tryck sedan på Använd enhetens MAC i popupmenyn.
f) Mata sedan in korrekt lösenord för att ansluta Wi-Fi.
2) Wi-Fi utan lösenord
a) Tryck på Inställningar.
b) Tryck på Wi-Fi.
c) Tryck på namnet på Wi-Fi för gå spara denna Wi-Fi.
d) Tryck och håll nede på Wi-Fi-namnet med status Sparat i listan.
e) Tryck Redigera i dialogrutan som öppnas.
f) Tryck Avancerade möjligheter.
g) Tryck Använd randomiserad MAC under integritet och tryck sedan på Använd enhetens MAC i popupmenyn