Choose other country to get service
Vad ska jag göra om NFC-funktionen inte fungerar?
a) Kontrollera supportinformationen på emballaget till din enhet för att se om den stödjer NFC-funktionalitet.
b) Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad. Gå till Inställningar > Anslutningar > NFC > tryck på avtryckaren för att aktivera NFC-funktionen.
c) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.