Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet inte kan skicka eller ta emot meddelanden?
a) Kontrollera enhetsminnet, det kan vara fullt
b) Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tillgängligheten av tjänsten och kontrollera MMS APN-parametrar
c) Kontrollera att du har bra täckning. Om du har svag täckning, förflytta dig till ett öppet område med bättre täckning och försök igen.
d) Se om din kredit har tagit slut. Fyll på med kredit för att undvika avbrott i meddelandetjänster.
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.