Choose other country to get service
Vad ska jag göra om funktionen upplåsning ned fingeravtryck fungerar långsamt eller inte alls?
a) Upplåsning med mönster, PIN eller lösenord krävs när enheten startar om. Upplåsning med fingeravtryck fungerar inte i denna situation, men det kommer att fungera igen efter att man har låst upp med annan metod.
b) Se till att det inte finns några fläckar, såsom vatten eller svett på fingeravtryckssensorn. Om det finns det, torka av skärmen och försök igen.
c) Försök att ange ditt fingeravtryck igen genom att gå till Inställningar > Säkerhet & biometri > Fingeravtryck > Verifiera ditt mönster/PIN/lösenord säkerhetsås _ Lägg till fingeravtryck.
d) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.