Choose other country to get service
Vad gör jag om min enhet blir för varm?
Uppvärmning/hetta är en normal konsekvens av att CPU:n hanterar mycket data, vilket gör att batteriet värms upp. Det är inte skadligt för batteriet eller enheten, även om enheten känns för varm.
Med följande åtgärder kommer enheten att återgå till normal temperatur:
a) Du bör inte utsätta din telefon för solsken i längre perioder år gången.
b) Stäng ned applikationer som tar mycket batteri, såsom musik, chattapplikationer, GPS-applikationer, 3D-spel, videoströmning, osv.
c) Minska skärmens ljusstyrka för att sänka temperaturen.
d) Undvik att använda din enhet när den laddas.
e) Undvik att använda ett skyddshölje som inte kan avge värme. Ta bort skyddshöljet om enheten värms upp.