Choose other country to get service
Hur uppgraderar jag min enhet?
Innan du uppgraderar din enhet:
a) råder vi dig att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppgraderar, så att du inte förlorar dem. (Se frågan Hur säkerhetskopierar jag data på min enhet)
b) se till att batterinivån är över 30 %.
1) Uppgradera med FOTA
Firmware Over-The-Air("FOTA") är ett sätt på vilket en mobil enhets fasta programvara uppdateras trådlöst av enhetens tillverkare. Fast programvara körs i bakgrunden, utan input från användaren, för att se till att enhetens maskinvara fungerar som den ska. Gå till din enhets Inställningar > System > Systemuppdatering.
2) Uppgradera med Mobil uppgradering
Ladda ned verktyget Mobil uppgradering från TCL:s webbsida och installera det på din dator. Starta verktyget och uppdatera enheten genom att följa steg för steg-anvisningarna (se användarguiden som följde med verktyget). Din enhets programvara kommer nu att ha den senaste programvaran.