Choose other country to get service
Vad ska jag göra om skärmen på min enhet är fullständig svart/blå/vit?
a) Kontrollera om det finns några skador på skärmen. Om så är fallet, säkerhetskopiera dina data och ta din enhet och köpebevis med till ett av våra reparationscentra för att få professionell teknisk hjälp.
b) Starta om telefonen. Om det är för att en app inte kunde öppna eller visar en svart skärm efter att den har tänts, ska du avinstallera appen och kontrollera om problemet har löst sig.
c) Skärmen kan verka svart om enheten är i strömsparläge, har lågt batteri eller ljusstyrkan har reducerats. Gå in i ett mörkt område eller rum för att kontrollera att så inte är fallet.
d) Kontrollera att du har mer än 10% batteri kvar.
Aktivera Anpassningsbar ljusstyrka: Gå till Inställningar > Skärm > aktivera Anpassningsbar ljusstyrka.
Aktivera strömsparläge: Svepa nedåt för att gå till snabbinställningarna från alla skärmar och aktivera sedan strömsparläge (Klicka Redigera för att lägga till fler snabbinställningar).
e) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s (eller Alcatels) hemsida eller appen Supportcenter.