Choose other country to get service
Vad ska jag göra om min enhet alltid letar efter nätverk eller om den inte visar namnet på operatörn?
Om du befinner dig i utlandet
a) Kontakten ditt nätverks kundtjänst för att säkerställa att din roaming är aktiverad.
b) Fråga ditt nätverks kundtjänst om att aktivera roaming på ditt konto. Släck för din enhet i några sekunder och sedan på den igen.
c) Aktivera Dataroaming genom att gå till Inställningar > SIM-kort och mobilnätverk > Mobilnätverk > Aktivera Roamingläge > Klicka på OK i popupfönstret.
d) Förflytta dig till en plats med bättre täckning och försök igen.
e) Försöka att slå på Flygplansläge genom att svepa nedåt för att gå till snabbinställningarna från alla skärmar > tryck för att aktivera Flygplansläge > slå åter av Flygplansläge efter ett par sekunder.
f) Kontakta din SIM-kortoperatör för att kontrollera täckningen där du befinner dig.
g) Sätt i ditt SIM-kort i en annan enhet för att kontrollera om SIM-kortet fungerar i den enheten. Detta test visar om problemet ligger hos ditt SIM-kort eller din enhet.
h) Se om det finns smuts eller repor på SIM-kortets metallyta. Om ja, kontakta din operatör för att få ett ersättnings-SIM.
i) Kontrollera om din enhet är låst mot ett särskilt operatörsnätverk. Om ja, är det möjligt att enheten endast kan använda SIM-kort från denna operatör. Kontrollera supportbanden på lådan din enhet kom i för att se till att det SIM-kort du använder matchar banden.
j) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om du inte befinner dig i utlandet, följ steg e) till j) ovan.
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s (eller Alcatels) hemsida eller appen Supportcenter.