Choose other country to get service
Hur kan jag aktivera tillgänglighetsmenyn?
Tillgänglighetsmenyn ger dig en stor meny på skärmen så att du kan kontrollera din telefon. Du kan kontrollera rörelser, knappar på enheten, navigering osv.
Gå till Inställningar > Tillgänglighet -> Tillgänglighetsmeny > Genväg till tillgänglighetsmenyn, tryck på avtryckaren för att aktivera den > tryck Godkänna > UPPFATTAT > tillgänglighetsknappen visas på skärmen.