Choose other country to get service
Hur kan jag tysta ringsignal på ett inkommande samtal?
Det finns flera sätt att tyska ringsignalen innan du tar emot ett samtal.
Metod 1: Tryck knapparna Volym ned eller Volym upp för att tysta samtalet.
Metod 2: Gå in i Telefon-appen och tryck på meny-knappen längst upp till höger på skärmen. Gå till Inställningar > Ljud & vibrationer > aktivera Tyst läge.
Metod 3: Gå till menyn > Inställningar > Ljud & vibrationer > aktivera Tyst läge.
Metod 4: Dra ned statuslinjen med ditt finger och tryck sedan på ikonen Medier för att byta till Vibrera eller Tyst läge.
Metod 5: Gå in i Telefon-appen och tryck på meny-knappen längst upp till höger på skärmen. Gå sedan till Inställningar > Flippa till tyst läge, flippa enheten för att tysta ljuden från inkommande samtal.
Obs: Tryck Ström-knappen och Volym upp-knappen samtidigt för att snabbt gå till vibrationsläge.