Choose other country to get service
Hur kan jag sätta på USB-felsökning?
Gör följande för att slå på USB-felsökning.
a) Gå till Inställningar > System > Om telefonen > Bygg nummer.
b) Tryck på Bygg nummer minst 7 gånger.
c) Tryck OK i popupfönstret för att godkänna utvecklingsläge. Du kommer att se en varning om att utvecklingsläget redan är på.
d) Gå tillbaka till System igen. Där hittar du nu Valmöjligheter för utvecklare.
e) Aktivera Valmöjligheter för utvecklare.
f) Aktivera USB-felsökning. Tryck OK i popupfönstret för att godkänna USB-felsökning.