Choose other country to get service
Vad ska jag göra om de inbyggda apparna i min enhet inte fungerar?
a) Röja cacheminnet på appen.
För att röja cacheminnet på denna app: Gå till huvudmenyn > Inställningar > Appar > VISA ALLA ×× APPAR > välj appen från applistan > Minne & cache > välj RÖJA DATA och RÖJA CACHE.
b) Kontrollera om appar från tredje part med liknande funktion har installerats. Försök att avinstallera tredjepartsapparna.
c) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.