Choose other country to get service
Hur kan jag kontrollera min enhets IMEI-kod?
Du kan kontrollera IMEI-uppgifterna på flera sätt:
Metod 1: Kontrollera IMEI-uppgufterna på IMEI-etiketten som sitter på enheten.
Metod 2: IMEI-numret har ingraverats på SIM-korthållaren
Metod 3: Ange *#06# på telefonens knappsats.
Metod 4: Gå till huvudmenyn > Inställningar > System > Om telefonen > Status > IMEI.