Choose other country to get service
Vad gör jag om jag inte kan ta slå på kamera-appen?
a) Röja cacheminnet på kamera-appen.
För att röja cacheminnet på en app: Gå till huvudmenyn > välj Inställningar > Appar > Visa alla appar > Kamera > Minne > välj RÖJA DATA och RÖJA CACHE.
b) Röja cacheminnet på galleriappen.
För att röja cacheminnet på en app: Gå till huvudmenyn > välj Inställningar > Appar > välj VISA ALLA ×× APPAR > Galleri > Minne & cache > välj RÖJA DATA och RÖJA CACHE.
c) Kontrollera om en kamera-app från tredje part har installerats. Om ja, ska sådana kamera-appar avinstalleras.
d) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.