Choose other country to get service
Vad ska jag göra om nätverkssignalet på min enhet är svag/det är dålig täckning?
a) Försök starta om din telefon.
b) Förflytta dig till ett öppet område med bättre täckning och försök igen eller kontakta din SIM-kortoperatör för att kontrollera täckningen där du befinner dig.
c) Svepa nedåt för att gå till snabbinställningarna från alla skärmar. Klicka på flygikonen för att slå på Flygläge. Vänta ett par minuter och slå sedan av det. Kontrollera sedan din nätverksanslutning igen.
d) Sätt i ditt SIM-kort i en annan enhet för att kontrollera om problemet är löst. Detta test visar om problemet ligger hos ditt SIM-kort eller din enhet.
e) Om du har ett skärmskydd på skärmen, se problemet är löst efter att du har tagit bort det.
f) Försök att återskapa eller uppdatera din enhet. (Se frågan Hur kan jag återskapa fabriksinställningarna på min telefon & frågan Hur kan jag uppgradera min enhet).
Om de redan beskrivna möjligheterna inte hjälper, kan du kontakta vår hotline eller reparationscenter för ytterligare teknisk assistans. Hitta information om hotline och reparationscenter på TCL:s hemsida eller appen Supportcenter.