Choose other country to get service
Hur ändrar jag språket på enheten?
Första gången i installationsguiden ska du scrolla upp i popupmenyn för att välja ett språk för din enhet.
Eller ändra din enhets språk genom att gå till huvudmenyn ->"Inställningar"->"System"->"Språk och inmatning"->"Språk"->"Lägg till ett språk"-> Välj det språk du vill lägga till -> Tryck och dra språket tills det är längst upp i listan för att ställa in det.