Choose other country to get service
Hur kan jag kontrollera min enhets IMEI-kod?
Det finns 3 sätt att kontrollera IMEI-koden.
Metod 1: Kontrollera IMEI-koden på IMEI-etiketten som finns på enheten.
Metod 2: Knappa in *#06# i telefonens knappsats.
Obs: *Om SIM-kortet inte sitter i telefonen är det möjligt att MEI-koden inte visas på skärmen. Sätt i SIM-kortet i din telefon och kontrollera sedan IMEI-koden igen genom att knappa in *#06#.
Metod 3: Gå till huvudmeny -> ”Inställningar” -> ”System” -> “Om telefonen” -> “Status” -> “IMEI (SIM-kortplats 1/2)”.