Choose other country to get service
Hur ändrar tillstånden för mina appar?
Du kan ändra “apptillstånd” i “Inställningar” -> “Appar” -> “Tillståndsstyrning” -> och välja ett ämne. Markera i rutan om du ger eller avslår individuella tillstånd.